Usługi i serwis

Oklejanie na zimno bębnów przenośników taśmowych

Oklejanie na zimno wykładziną zwykłą, trudnopalną z dopuszczeniem do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów wydobywczych.

Metodę tę proponujemy zastosować, przy bębnach zwrotnych mocno obciążonych i napędowych średnio obciążonych. Wykładzina stosowana do oklejania bębnów wykonywana jest w formach, co zapewnia jej jednolitą gęstość oraz wynikającą z tego faktu wytrzymałość. Wysokiej jakości kleje stosowane w tej metodzie zapewniają wysoką wytrzymałość połaczenia guma – metal.

Bębny do remontu mogą być dostarczane z wałami i siedliskami bez ograniczeń wielkości, średnicy i długości. Materiały stosowane w tych technologiach mogą posiadać dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalń.

Klejenie cienkoszczelnych płyt gumowych

Oferujemy wyklejanie płytami gumowymi (do 30 mm grubości) zbiorników i przesypów na drobną frakcję materiału (rudę, piasek itd.). Zastosowanie elementów gumowych powoduje wzrost odporności na ścieranie oraz zmniejszenie emisji hałasu.

Wulkanizowanie w autoklawach bębnów przenośników taśmowych

Wulkanizowanie w autoklawach mieszanką ogólnego stosowania, trudnopalną z dopuszczeniem do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów wydobywczych.

Metodę tę proponujemy zastosować przy gumowaniu bębnów zwrotnych lub napędowych słabo obciążonych. Wykładzina stosowana do oklejania bębnów nakładana jest w pasach bezpośrednio z wytłaczarki, bandażowana a następnie wulkanizowana w autoklawie. Wysokiej jakości kleje stosowane w tej metodzie zapewniają wysoką wytrzymałość łącza guma – metal.

Bębny do remontu mogą być dostarczane z wałami i siedliskami bez ograniczeń wielkości, średnicy i długości. Materiały stosowane
w tych technologiach mogą posiadać dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalń. Bębny do remontu mogą być dostarczane z wałami i siedliskami bez ograniczeń wielkości, średnicy i długości. Materiały stosowane w tych technologiach mogą posiadać dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach kopalń.